Yazım ve Yayın İlkeleri

International Journal Of Medicine Sciences Academic Researches

Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi

IJOMAR-UTBAD

Yazım Kuralları

Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten 3 cm, alttan 3 cm, sağ ve soldan 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri ” Times New Roman” olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.

Şekiller soldan 5 cm girintili olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin uygun yerlere yerleştirilmelidir.  Diyagram ve grafikler 10 x 15 cm’den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Makale içeriği sınırları

Dergimize gönderilecek makaleler özet, kaynakça, referanslar ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir. Makalelerin burada yazılı makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Aday makaleler öncelikle editör tarafından incelenmektedir. Daha sonra amaç, kapsam, içerik ve benzeri değişkenler açısından uygun görülen makaleler konu alanında uzman hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilmektedir. Makaleler 3 hakeme gönderilmektedir. Yayınlanabilmesi için hakemlerden en az ikisinin “yayınlanabilir” görüşünde olması gerekmektedir.

Dergimize kabul edilecek olan makalelerin, daha önce herhangi bir dergide veya kongre bildiri kitabında basılmamış olması gerekmektedir.

Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi Makale örneği

  Örnek Makale Şablonu

Makalenin Türkçe  başlığı büyük harflerle 11 Punto Times New Roman/Bold yazı tipi kullanılarak 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Ad Soyad* (birinci yazar 10 punto )

Ad Soyad** (ikinci yazar 10 punto)

….(diğer yazarlar)

Öz

Yazının ilk sayfasında, en fazla 150 kelimeden oluşan özet kısmı yer alır. Özet 10 punto tek satır aralığı “Times New Roman” yazım biçimi kullanılarak yazılmalıdır. Araştırma özetinde çalışmanın amacına, yöntemine, uygulama grubuna, veri toplama araçlarına ve kısaca çalışmanın sonucuna yer verilmesi tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Konuya ilişkin en az 5  anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Abstract

Çalışmanın İngilizce özeti 150 kelimeden oluşmalıdır.  10 punto tek satır aralığı “Times New Roman” yazım biçimi kullanılarak yazılmalıdır.

Keywords: Konuya ilişkin en az 5 ingilizce anahtar kelimeye yer verilmelidir.

makalenin sonraki bölümlerinde;

Başlık

1 Ana başlık

1.1 alt başlık

1.1.1.

şeklinde olmalıdır.

Tablo ve grafiklerde  numaralandırma yapılmalıdır.

Tablo 1- 2010 Yılı enflasyon verileri

Tablo 2-…. şeklinde numaralandırma yapılmalıdır.

Kaynakça

Atıf, kaynakça ve dipnot gösterimleri, American Psychological Association (APA) kaynakça gösterme sisteminin son hâli dikkate alınarak yapılmalıdır.  Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

 GÖNDERİ HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ

1- Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).

2- Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.

3- Metin tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.

5- Metin, Yazar Rehberi’nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

6- Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.

TELİF HAKKI

Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi ‘ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi’ne aittir.