Editörden

Bilimsel çalışma; bir hayalin gerçekleşmesi, bir soyutun somutlaşması, bir projenin ortaya çıkması, bir planın yapılaşması, bir umudun var olmasıdır. Daha doğrusu bilimsel bir çalışma; akademik bir hayalin, yeni bir düşüncenin, devamlı bir gayretin, sağlam bir azmin, kuvvetli bir sabrın, doğru bir hedefin meyvesidir, yani çocuğudur. Bu sonuçu bizim için değerli kılan alt yapıyı oluşturmadaki uzun ve yorucu mesleki alt yapı, bilimsel çalışmalardaki şahsi düşünsel yani fikri özerklik ve bu düşünceyi hayata geçirmedeki yapısal zorluk, çalışma ekibinin oluşmasındaki aksaklıklar,  literatür, istatistik ve yabancı dil problemleri ve diğer karşılaşılan engeller ve çıkmazlar olmaktadır. Ama zannedersem en önemli sorunlardan biri çalışmalarımızı hangi vitrinde sergileyeceğimiz, Hangi bilimsel platformda sunacağımız konusudur. Yurt içi ve dışı binlerce alternatif içinde, yayın hayatına yeni başlayacak olan Journal of Academic Medicine (journalmedicine.dergi@gmail.com) isimli dergimiz, başta yılda iki kez yani altı ayda bir defa ingilizce ve türkçe olarak yayın hayatına başlayarak tıp, sağlık alanı ve ilgili tüm multidisipliner çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca inanıyorum ki dergimiz; bu konudaki niyetimiz ve idealerimiz sayesinde ayrıca ekip ruhu ve çalışma arkadaşlarımın desteği ve gayreti neticesinde kısa zamanda kendi konusunda aranır bir konuma ulaşacaktır.

Bilimsel hayatınızın meyvelerini, ideallerinizin gerçekliğini ve çalışmalarınızın sonuçlarını yayınlamaktan tüm ekibimle birlikte onur duyarız.

Prof. Dr. Said ALTIKAT