Yönetim

Sağlık Bilimleri Yayını : IJOMAR International Journal Of Medicine Sciences Academic Researches /Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik araştırmalar Dergisi

Editör :Prof. Dr. Said ALTIKAT Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Editör Yardımcısı :Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü