Son Sayı

Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi Internatıonal Journal Of Medicine Scıences Academıc Researches 2021 / II  – ARALIK  
YEAR/YIL: 1   VOLUME/ CİLT: 1        NUMBER / SAYI: 2

TRAKEANIN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU- OLGU SUNUMU  (Sayfa 1-7) Prof. Dr. Fatih OĞHAN,  Dr. Öğr. Üyesi Nurullah TÜRE    Arş. Gör. Zuhal Zeybek SİVAS   Doç. Dr. Muhammet Fatih TOPUZ

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ PLAĞA BAĞLI GİNGİVİTİS ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SUNUMU (Sayfa 8-12) Arş. Gör. Kübra Ceren DEVECİ,  Prof. Dr. Yasin Çiçek

LAPAROSKOPİK MYOMEKTOMİDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER; DERLEME (sayfa 13-19)       Dr. Öğretim Üyesi Özlem ERTEN

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGULARDA OTONOM SİNİR SİSTEMİ İŞLEVİ İLE BİRLİKTE ANKSİYETE VE DEPRESYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sayfa 20-29) Dr. Yasin BIYIK, Dr. Çağlar YILDIZ, Dr. Abdullah BOZTEPE, Dr. Ali ÇETİN

GELENEKSELDEN MODERNE KIZILCIK: TARİHİ VE FARMAKOLOJİK YÖNÜ (Sayfa 30-35) Dr. Öğr. Üyesi   Nuriye Değirmen Doç. Dr. Filiz Özyiğit

Atipik Yerleşimli Sebase Kist (Sayfa 36-39) Dr. Öğr.Üyesi Adem DURMAZ Dr. Öğr. Üyesi Saadet  GÜLTEKİN IRGAT  

HACAMAT VE SPORTİF PERFORMANS (Sayfa 40-43) Doç. Dr. Mihri Barış KARAVELİOĞLU Kakha SHAMATAVA

ZEMZEM SUYUNUN ÖZELLİKLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ (Sayfa 44-51) Dr. Öğr. Üyesi Muammer Yılmaz